Cadeaulinks voor het vinden van cadeaus en geschenken
Uitleg over de werking van de lijst
Cadeaulinks.nl is een verzameling van de populairste Cadeausites op het internet.

Het doel van Cadeaulinks.nl is het uitwisselen van bezoekers tussen de verschillende cadeauwebsites. Cadeaulinks.nl heeft geen commercieel winstoogmerk. Deze pagina wordt ter beschikking gesteld aan de internetgemeenschap voor het promoten van cadeausites.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige cadeausite mag meedoen aan Cadeaulinks.nl.
Door mee te doen aan Cadeaulinks.nl kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende cadeausites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar Cadeaulinks.nl sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een cadeausite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar Cadeaulinks.nl dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet op Cadeaulinks.nl te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site op Cadeaulinks.nl zal verschijnen.

Plaatsing van een link naar Cadeaulinks.nl op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren een link te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per week vanaf uw site naar Cadeaulinks.nl te sturen. Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar Cadeaulinks.nl stuurt zal uw site niet meer op Cadeaulinks.nl te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer op Cadeaulinks.nl te staan.

Het is niet toegestaan om Cadeaulinks.nl te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd.

Aangemelde sites die niets met het onderwerp cadeaus te maken hebben, worden verwijderd vanaf Cadeaulinks.nl.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar Cadeaulinks.nl wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van Cadeaulinks.nl klikt op uw banner/link op Cadeaulinks.nl, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar Cadeaulinks.nl toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat vanaf Cadeaulinks.nl naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar Cadeaulinks.nl gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van Cadeaulinks.nl klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites op Cadeaulinks.nl staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk op Cadeaulinks.nl te komen staan kunt u een banner van Cadeaulinks.nl op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Andere Cadeau startpagina's: Cadeau Starter | Kadozoeker Starter | Kado Starter | Winkels Starter | Startpagina Starter | Vanallesennogmeer Starter | Onlineshops Starter | Verjaardag Startpagina | moederdag Startpagina | Cadeau Startpagina | valentijn Startpagina | Kado Startpagina | Kerst Startpagina | Winkelen Startpagina | vaderdag Startpagina | bestelcadeau Startze | verjaardagen Startze | kado Startze | verjaardags-site Startze | cadeaus-gadgets Startze | cadeaux Startze | relatiegeschenken Startze | dreamcatcher Startze | winkel-online Startze | zoeken Startze | alles-voor-je-baby Startze | kadotip Startze | kadootjes Startze | webwinkelplaza Startze | gadget Startze | Cadeau Overzicht | Kinderverjaardag Overzicht | Kado Overzicht | Geschenken Overzicht | Moederdag Overzicht | Kraam Overzicht | Cadeau Webgids | Vaderdag Webgids | Geschenken Webgids | Valentijn Webgids | Verjaardag Webgids | Moederdag Webgids | Kado Webgids | Verjaardag | Kado | Sinterklaas opzijnbest.nl

Cadeaulinks.nl | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen